اختر لغتك: IT | EN | FR | ES | AR
logo
  • 14.07.1441

Microplastiche posizione EcoBioControl

Assieme a Peter Malaise (ma ha lavorato più di me) e Fabio Corradini, abbiamo elaborato questo documento, in un inglese facilmente comprensibile (oppure c'è il translator di google), che illustra la nostra posizione sul tema delle microplastiche.

ECHA sta prendendo delle derive che ci piacciono poco e noi quindi ribadiamo cosa significa, per i veri ambientalisti, occuparsi di microplastiche. Buona Lettura. Scarica il testo cliccando QUI.  Oppure la traduzione QUI

Licenza Creative Commons

فريق EcoBioControl

اكتشف الشعار

قاعدة بيانات EcoBioControl

Ecobiocontrol

في مقال يونيو 2020 ، ذكرت مجلة مستحضرات التجميل والمرتبات المرموقة إدراج Butylparaben في قائمة SVHC التابعة لـ ECHA. والتفكير في أن هناك أشخاصًا قالوا أن بعض البارابين كان غير ضار على الإطلاق. بالنسبة...
read more